lördag 30 mars 2013

Upplysningen


Alla tider och epoker är lite godtyckliga. Upplysningstiden brukar förläggas till 1700-talet, men redan under andra halvan av detta sekel kommer romantiken som en reaktion mot upplysningens förnuftsdyrkan. De olika epokerna infaller också olika i olika länder.
Två typiska upplysningsförfattare är engelsmännen Daniel Defoe (1660-1731) som skrev Robinson Crusoe (Robinson Kruse på svenska) om den skeppsbrutne sjömannen som med sitt förnuft inrättar sig på en obebodd ö, samt Jonathan Swift (1667-1745) som skrev den satiriska Gullivers resor.
Till upplysningstiden hör även de franska författarna Voltaire (1694-1778) med boken Candide och Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) som i boken Émile bland annat framför tanken om att människan bör återgå till naturen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.